Alankomaiden naiset ovat taloudellisesti itsenäisempiä vuonna 2019

Sisällysluettelo:

Alankomaiden naiset ovat taloudellisesti itsenäisempiä vuonna 2019
Alankomaiden naiset ovat taloudellisesti itsenäisempiä vuonna 2019
Anonim

Alankomaiden tilastokeskuksen (CBS) ja sosiaali- ja kulttuurisuunnitteluviraston (SCP) julkaiseman raportin mukaan naisten taloudellinen asema Alankomaissa on parantunut: naiset tekevät enemmän työtunteja ja ovat taloudellisesti itsenäisempiä vuonna 2019 verrattuna Tämän seurauksena Alankomaat on noussut kuudennelta sij alta viidenneksi EU:n sukupuolten tasa-arvon rankingissa.

CBS SCP Emancipation Monitor 2020

The Emancipation Monitor julkaistaan joka toinen vuosi, ja se on CBS:n ja SCP:n yhteistyö. Vuoden 2020 julkaisu on raportin 11. painos ja osoittaa, että naisten ja miesten taloudellisen riippumattomuuden välinen ero kaventui Hollannissa vuonna 2019. Viime vuonna lähes 64 prosenttia naisista oli taloudellisesti riippumattomia verrattuna 81 prosenttiin miehistä. Vuonna 2017 vain 61 prosenttia naisista oli taloudellisesti riippumattomia – tämä on suurin kasvu Alankomaissa 12 vuoteen.

Raportista käy myös ilmi, että vuosina 2017–2019 enemmän naisia aloitti työt Alankomaissa (73 prosenttia vs. 76 prosenttia) ja että naisten keskimääräinen työaika kasvoi yli puoli tuntia 28,5 tuntiin viikossa. Miehet työskentelevät keskimäärin lähes 39 tuntia viikossa.

CBS/SCP:n julkaisemat luvut osoittavat myös, että viime talouskriisin jälkeisinä vuosina naiset Alankomaissa ovat nopeasti tulleet taloudellisesti itsenäisemmiksi, kun he kaventavat miesten ja naisten välistä kuilua työmarkkinoilla. Tästä huolimatta sukupuolten välinen kuilu kotitehtävien suorittamisessa on kuitenkin edelleen suuri.

Erilaiset uratavoitteet ja -prioriteetit miehillä ja naisilla

Tutkimus osoitti, että useimmat osa-aikatyötä tekevät naiset ilmoittivat haluavansa tehdä enemmän työtunteja, kunhan heidän työaikansa voidaan mukauttaa elämäntyyliinsä/sitoumustensa mukaan (esim. lastenhoitoon). Tutkimus osoitti myös, että vaikka naiset ja miehet pitävät palkkatyötä kaiken kaikkiaan yhtä tärkeänä, naiset ovat yleensä vähemmän keskittyneet uralla etenemiseen.

Lisäksi naiset sanoivat, että he eivät halua tehdä kokoaikatyötä varmistaakseen, että heillä on aikaa keskittyä muuhun elämäänsä. 68 prosenttia naisista piti parempana osa-aikaista työtä kokoaikaisena, kun taas alle puolet miehistä ajattelee samoin.

Koronaviruskriisin vaikutukset Hollannin työmarkkinoihin

The Emancipation Monitor panee merkille vuoden 2020 ennennäkemättömät olosuhteet ja koronaviruksen vaikutuksen Alankomaissa työmarkkinoihin ja työllisyyteen. Vuonna 2020 työttömyys on noussut läpi vuoden, ja naiset kärsivät miehiä miehiä miehiä enemmän. Tämän vuoden kolmannella neljänneksellä naisista oli työttömänä 3,5 prosenttia, kun miehistä 3,1 prosenttia (vuonna 2019 vastaavasti 2, 7 ja 2,8 prosenttia).

Vuoden 2020 työttömyysluvut osoittavat, että vuosien 2017 ja 2019 välillä käytännössä kadonnut sukupuolten välinen työllisyysero on kasvanut käynnissä olevan koronaviruskriisin vuoksi.

Sukupuolten palkkaero Alankomaissa

Edistyksestä huolimatta raportti osoittaa myös, että ero naisten ja miesten tuntipalkoissa on pysynyt muuttumattomana vuodesta 2017 lähtien. Lisäksi CBS:n marraskuussa julkaisemat luvut paljastivat, että sukupuolten välinen palkkaero Alankomaissa tuskin muuttunut vuosien 2016 ja 2018 välillä.

Vuodesta 2008 lähtien CBS on havainnut palkkaeron trendipohjaisen pienenemisen, mutta edistyminen on ollut erittäin hidasta. Pääekonomisti Peter Hein van Mulligenin mukaan: "Jos jatkaisit tätä kehitystä, eron häviämiseen kuluisi vielä 25 vuotta."

Alankomaat vs. muut EU-maat

Alankomaiden edistyminen tällä alalla on johtanut maan nousuun kuudennelta sij alta viidenneksi Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) julkaisemassa sukupuolten tasa-arvoindeksissä 2020. Alankomaat saavutti keskiarvoa paremman pistemäärän 74, 1, kun Suomi (74, 7), Ranska (75, 1), Tanska (77, 4) ja Ruotsi (83, 8) saivat parhaat pisteet.

Muihin EU-maihin verrattuna Alankomaissa naiset tekevät yleensä osa-aikatyötä, ja johtotehtävissä on suhteellisen vähän naisia. Mutta ero naisten ja miesten kotitöiden tekemien tuntien välillä on Alankomaissa suhteellisen pieni verrattuna muihin EU-maihin.

World Economic Forumin (WEF) vuonna 2019 julkaisemassa 2020 Gender Gap Indexissä Alankomaat sijoittui 38. sijalle – 11 sijaa vähemmän kuin vuonna 2018. WEF ei ole vielä julkistanut vuoden 2021 indeksiä.

Suositeltava: