Uusi EU-direktiivi käyttöön yrityksen sisäisistä siirroista

Sisällysluettelo:

Uusi EU-direktiivi käyttöön yrityksen sisäisistä siirroista
Uusi EU-direktiivi käyttöön yrityksen sisäisistä siirroista
Anonim

De Vreede Advocaten on nuori ja dynaaminen asianajotoimisto, joka on erikoistunut maahanmuutto- ja kansainväliseen työoikeuteen sekä yrityksille että yksityishenkilöille

Äskettäin lanseerattu EU-direktiivi yrityksen sisäisistä siirretyistä henkilöistä on uusi hollantilaisen oleskeluluvan muoto, jolla on huomattava vaikutus kaikkiin kansainvälisiin yrityksiin ja järjestöihin, jotka siirtävät työntekijänsä ja asiantuntijansa Alankomaihin.

Uusi EU-direktiivi yrityssiirtoihin

29.11.2016 EU-direktiivi 2014/66/EU astui voimaan yrityksen sisäisissä siirroissa. Alankomaiden maahanmuuttolainsäädännössä on nyt uusi oleskelutarkoitus työnantajiensa siirtämille siirtolaisille, jotka tunnetaan nimellä "Intra-Corporate Transferees" (ICT).

Tämän uuden oleskeluluvan tarkoituksena on antaa h altijalle mahdollisuus työskennellä Alankomaissa siirrettynä työntekijänä kansainvälisessä yrityksessä, jossa hän jo työskentelee.

Tälle tieto- ja viestintätekniikkaryhmälle Alankomaiden kansallista korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien järjestelmää ei enää sovelleta.

ICT-direktiivi korvaa osittain HSM-järjestelmän

Koska uusi eurooppalainen direktiivi ohittaa Alankomaiden maahanmuuttolain, korkeasti koulutetulle siirtolaiselle ei myönnetä lupaa, jos työntekijä sen sijaan kuuluu uuden direktiivin soveltamisalaan.

Toimenkuva ja palkka ovat ohjaavia tekijöitä päätettäessä siitä, saako hakija oleskeluluvan yrityksen sisäisenä työntekijänä vai korkeasti koulutettuna maahanmuuttajana.

Uuden ICT-luvan palkkaehdot liittyvät korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien järjestelmän vaatimuksiin, ja niiden on oltava "markkinoiden mukaisia".

Direktiiviä sovelletaan asiantuntijoihin, johtajiin ja harjoittelijoihin, jotka asuvat ja joilla on työsopimus EU:n ulkopuolella. Jokaisella EU:n jäsenv altiolla on omat ehdot, kun taas Tanska, Iso-Britannia ja Irlanti eivät osallistu.

Uuden ICT-direktiivin edut

Uusi lupa tuo hyviä uutisia seuraavien etujen muodossa:

Eurooppalainen standardi ICT-lupa on voimassa enintään kolme vuotta ja harjoittelijoille yksi vuosi.

Liikkuvuus Euroopan unionissa yrityksen siirron aikana; yli tai alle 90 päivää. Toinen EU-maa myöntää oleskeluluvan ensimmäisen EU-luvan perusteella (kun se on vielä voimassa) ilman MVV:tä (väliaikainen oleskelulupa). Sen sijaan myönnetään "mobiili-ICT-lupa".

Perheenjäsenet voivat vapaasti työskennellä Hollannin työmarkkinoilla.

ICT-lupa on saatavilla myös yrityksille, jotka eivät ole tunnustettuja sponsoreita.

Pienemmät kansainväliset yritykset ovat myös tukikelpoisia.

Onko ICT-direktiivillä huono puoli?

Uuteen ICT-direktiiviin liittyy useita rajoituksia:

Lupa myönnetään kolmeksi vuodeksi, eikä sitä voi uusia. Sen sijaan on kuuden kuukauden odotusaika, jonka aikana sinun on pysyttävä EU:n ulkopuolella, ennen kuin voit hakea uudelleen samantyyppistä lupaa.

On odotettavissa, että useimmat työntekijät ovat siihen mennessä yrityksensä Hollannin sivuliikkeen palveluksessa, jolloin heistä tulee erittäin ammattitaitoinen siirtolainen.

Kolmen vuoden lupansa aikana ICT-siirtolaiset eivät voi hankkia oleskeluoikeutta rajoittamattomaan oleskeluun. Lyhyesti sanottuna: ICT-luvan kattamaa ajanjaksoa ei lasketa mukaan viiden vuoden lailliseen oleskeluun, joka vaaditaan Alankomaiden pysyvän oleskelun tai kansalaisuuden saamiseksi. Sen sijaan kelpoisuus kestää kahdeksan vuotta.

Ensimmäiset ICT-hakemukset lähetetty

Ensimmäiset hakemukset uutta ICT-lupaa varten on jätetty Alankomaiden maahanmuutto- ja kansalaisviranomaiselle. Tästä huolimatta moniin kysymyksiin on vielä vastattava.

Suositeltava: