Yksittäinen ammatinharjoittaja? Oleskeluluvat yrittäjille Alankomaissa

Sisällysluettelo:

Yksittäinen ammatinharjoittaja? Oleskeluluvat yrittäjille Alankomaissa
Yksittäinen ammatinharjoittaja? Oleskeluluvat yrittäjille Alankomaissa
Anonim

Everaert Advocaten on arvostettu johtaja Alankomaiden siirtolaislainsäädännössä. Sen Amsterdamissa sijaitseva monikielinen tiimi neuvoo ulkomaalaisia oleskeluun ja maahanmuuttoon liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä

Alankomaissa asuville tai tänne muuttaville itsenäisille ammatinharjoittajille voi olla mielenkiintoista hakea oleskelulupaa yrittäjänä.

Asuntovaihtoehto yrittäjille

Alankomaiden k altaisessa maassa, jossa yrittäjiä pidetään talouden veturina, voitaisiin väittää, että tällaisen luvan hakemisen pitäisi olla suhteellisen helppoa.

Joidenkin Euroopan ulkopuolisten kansalaisten kohdalla näin on. Toisille menettely on kuitenkin paljon vaikeampi.

Yrittäjän oleskelulupahakemus eroaa äskettäin käyttöön otetusta startup-viisumista, joka on lupa ulkomaalaisille, jotka haluavat aloittaa innovatiivisen yrityksen Alankomaissa.

Yleiset vaatimukset yrittäjille

Yrittäjän oleskeluluvan saamiseksi yrityksen on yleensä palveltava olennaisia hollantilaisia etuja.

Immigration Service (IND) arvioi, onko näin, ottaen huomioon Alankomaiden talousministeriön neuvot, joka käyttää pistejärjestelmää arvioidakseen yrityksen kolmeen kategoriaan:

henkilökohtainen kokemus

liiketoimintasuunnitelma

lisäarvoa Alankomaille

Nämä kriteerit vastaavat tiettyä pistemäärää. Kun yritys saa 90 pistettä mahdollisesta 300 pisteestä, hakija on oikeutettu oleskelulupaan.

Tutkimus osoittaa, että suurin osa itsenäiseen ammatinharjoittamiseen myönnetyistä oleskeluluvista saa suurimman osan, ellei kaikki, vaadituista pisteistä kahdessa ensimmäisessä luokassa.

Eri kriteerit tietyille yrityksille

Jos hakija haluaa perustaa yrityksen lääkärinä tai taiteilijana, kulttuuriministeriö ja kansanterveysministeriö antavat erilaisia kriteerejä käyttäen neuvoja olennaisesta Alankomaiden edusta, jota hakija voi palvella..

Hakemuskustannukset ja vaatimukset

Yrittäjän oleskeluluvan hakemusmaksut ovat 1,296 euroa, jota ei palauteta, jos hakemus hylätään.

Yhteiskuntaintegraatiota koskevat poikkeukset

Joissakin tapauksissa hakija, joka haluaa muuttaa nykyisen oleskelulupansa itsenäisen ammatinharjoittajan oleskelulupaksi, on vapautettu pitkäaikaisen viisumivaatimuksen velvollisuudesta. Lisäksi häntä ei tarvitse testata tuberkuloosin var alta.

Esimerkiksi korkeasti koulutetut maahanmuuttajat on vapautettu kotoutumistestivaatimuksesta, ja jos he hakevat itsenäiseen ammatinharjoittamiseen perustuvaa oleskelulupaa, näin on edelleen.

Integraatiotestin vapaaehtoista suorittamista IND ei ota huomioon. Hollannin kielen korkea taso on kuitenkin usein olennainen tekijä hakemuksessa.

Asiointia hakemuksen käsittelyn aikana

Hakemuksen jättämisen jälkeen on mahdollista saada passiin tarra, jonka avulla hakija voi aloittaa liiketoiminnan välittömästi. Tämä voi olla tarpeen, koska hakemuksen laillinen käsittelyaika on vähintään 90 päivää ja sitä voidaan jopa pidentää kuuteen kuukauteen.

Elinkeinoministeriön pistearvioinnissa ei ole lakisääteistä aikarajaa. On tärkeää huomata, että alasta riippuen asiakkaiden palveluksessa työskentely sinä aikana voi muodostaa hakijalle vaatimustenmukaisuusriskin.

Erilaiset käytännöt joidenkin kansallisuuksien kohdalla

Tiettyihin kansallisuuksiin sovelletaan vaihtoehtoisia käytäntöjä:

› Amerikan ja Japanin kansalaisia

Alankomaiden Amerikan ystävyyssopimuksen (DAFT) sekä Japanin ja Alankomaiden välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen perusteella Yhdysv altojen tai Japanin kansalaiset voivat perustaa yrityksen Alankomaiden ja Yhdysv altojen tai Japanin välillä suhteellisen vähän helposti.

Näissä tapauksissa kriteerit ja pistejärjestelmä eivät ole merkityksellisiä. Hakijan tulee kehittää ja ohjata yritystä, johon hän on tehnyt vähintään 4 500 euron merkittävän (ei lainan) investoinnin.

Lisäksi hänellä on oltava täysi määräysv alta varoista ja hänen on oltava yrittäjäriskin alainen.

› Turkin kansalaisia

Turkin kansalaiset ovat myös vapautettu pistejärjestelmästä Euroopan unionin ja Turkin välisen sopimuksen vuoksi.

Edelleen on kuitenkin jätettävä samat hakukriteerit: henkilökohtainen kokemus, liiketoimintasuunnitelma ja hakijan lisäarvo Alankomaille.

Tämän suotuisan politiikan seurauksena suurin osa yrittäjien oleskelulupahakemuksista on Turkin kansalaisilta.

Onnistumisen mahdollisuudet

Tutkimus on osoittanut, että Alankomaissa jo asuvien yrittäjien jättämät hakemukset hyväksytään harvoin. Turkin kansalaisten onnistumismahdollisuudet ovat vielä pienemmät.

Toisa alta useimmat japanilaiset tai amerikkalaiset kauppasopimuksiin perustuvat hakemukset yleensä hyväksytään.

Tällaista oleskelulupaa haettaessa on hankittava vankka käsitys edellä mainituista kriteereistä.

Joissakin tapauksissa alkuperäinen hylkääminen olisi voitu estää, jos yrittäjä olisi ollut täysin ajan tasalla niiden kriteerien suhteen, joita hänen oli täytettävä.

Koska monet hakijat kohtaavat epävarman lopputuloksen, on viisasta valmistautua perusteellisesti ennen hakemuksen jättämistä joko tutkimalla vaatimukset yksityiskohtaisesti tai hakemalla ammattiapua.

Suositeltava: