Yhdysv altain kansalaisten verotus Alankomaissa

Sisällysluettelo:

Yhdysv altain kansalaisten verotus Alankomaissa
Yhdysv altain kansalaisten verotus Alankomaissa
Anonim

Broadstreet on neuvonut ammattilaisia, yrittäjiä ja ulkomaalaisia henkilökohtaisten ja taloudellisten tavoitteidensa saavuttamisessa yli 25 vuoden ajan. Tässä artikkelissa he selittävät, kuinka vero vaikuttaa ulkomaiseen omaisuuteen

Yhdysv altain kansalaisten verotus Alankomaissa on monella tapaa erilainen verrattuna muihin kansalaisiin, sillä Yhdysv altain kansalaista pidetään USA:n verotuksellisena asuinpaikastaan riippumatta.

Veroasukkaat ulkomailla

Kansainvälisissä verosopimuksissa ulkomaalaisen oleskelustatus päätetään määrittämällä maa, johon heillä on läheisimmät siteet. Asuinpaikka voidaan määrittää tosiasioiden ja olosuhteiden, kuten asuinpaikan ja perheen perusteella; paikka, jossa työnteko tapahtuu; taloudellinen etu, sosiaaliset kontaktit, kansalaisuus, tahto ja verovelvollisen aikomus.

Jos yllä oleva testi määrittää asuinpaikan Alankomaissa, ulkomaalainen katsotaan Alankomaiden verotukselliseksi.

Yhdysv altain verovelvolliset

Yhdysv altain kansalaisen tai vihreän kortin h altijaa pidetään kuitenkin myös ja aina Yhdysvalloissa asuvana verottajana, jos hän asuu Alankomaissa. Joten miten Yhdysv altojen kansalaiset Alankomaissa määrittävät verovelvollisen asuinpaikkansa?

Katkaisijan sääntö

Yhdysv altojen ja Alankomaiden välisessä verosopimuksessa määrätään katkaisusäännöstä, jonka mukaan henkilö katsotaan Alankomaissa tai USA:ssa asuvaksi verotukselliseksi henkilöksi, joka perustuu läheisimpiin siteisiin jompaankumpaan maahan.

Seuraavassa selityksessä oletamme, että Yhdysv altain kansalainen on Alankomaiden verotuksellinen asuinpaikka sopimuksen mukaan, koska heillä on läheisimmät siteet Alankomaihin. Tämän seurauksena Yhdysv altain kansalaisen on ilmoitettava maailmanlaajuiset tulonsa Alankomaissa.

Työvero 30 %:n päätöksellä

Yhdysv altain kansalainen, jolla on 30 prosentin päätös, voi saada lisäetua, kun hän päättää tulla osittaiseksi ulkomaiseksi Alankomaissa.

Tämä tarkoittaa, että jos Yhdysv altain kansalainen työskentelee Alankomaiden ulkopuolella, muilta kuin hollantilaisilta työpäiviltä saadut tulot vapautetaan verosta. Ulkomaiset työpäivät on kuitenkin ilmoitettava Yhdysv altain veroilmoituksessa.

Lisäksi ulkomailla toimivien yritysten osingoista ja myyntivoitoista (veroilmoituksen kohta 2) tai säästö- ja sijoitustuloista (kohta 3) ei peritä veroa.

Yhdysv altain eläkkeet Alankomaissa

Yhdysvalloissa on useita eläkejärjestelmiä. Voimme jakaa Yhdysv altain eläkkeet eri luokkiin, kuten v altion eläke, 401K, IRA, Roth IRA tai sosiaaliturva. Näitä kaikkia järjestelmiä verotetaan eri tavalla Alankomaissa. Alla on lyhyt kuvaus siitä, miten niitä verotetaan.

› V altioneläke

V altion eläke katsotaan Alankomaiden verolain mukaan eläkkeeksi, ja se on ilmoitettava tuloveroilmoituksesi kentässä 1. V altion eläkkeiden verotusoikeus on myönnetty Yhdysvalloille, joten Alankomaat antaa täyden vapautuksen. V altion eläkkeen jakautuminen otetaan kuitenkin huomioon laskettaessa Hollannin sosiaaliturvamaksuasi.

› 401k eläke

A 401k katsotaan Alankomaiden lain mukaan eläkkeeksi, ja se on veronalainen kohdassa 1, kun se maksetaan. Maksun verotusoikeus on myönnetty Alankomaille Hollannin ja Yhdysv altojen välisen verosopimuksen mukaisesti.

Maksuttaessa 401k maksun arvo on sosiaaliturvamaksun verotuksen alaista. 401k:n arvoa ei veroteta omaisuuseränä kohdassa 3 eikä veroteta Hollannin sosiaaliturvasta.

› IRA-eläke

IRA katsotaan määräaikaismaksuksi laatikossa 1, kun summia jaetaan. Maksun verotusoikeus on myönnetty Alankomaille Hollannin ja Yhdysv altojen välisen verosopimuksen mukaisesti.

Osinon arvo on sosiaaliturvamaksun verotuksen alaista. Järjestelmän kokonaisarvoa ei kuitenkaan veroteta omaisuuseränä kohdassa 3, eikä sitä veroteta Hollannin sosiaaliturvasta.

› Roth IRA -eläke

Alankomaissa Roth IRA luokitellaan omaisuudeksi, ei eläkkeeksi. Tämä tarkoittaa, että Roth IRA:n kokonaisarvo on ilmoitettava omaisuuseränä kohdassa 3, ja sitä verotetaan 1,2 prosenttia vuosittain.

Roth IRA:n ilmoitettuun arvoon ei sovelleta ruutua 1 eikä sosiaaliturvamaksua.

› Sosiaaliturvaetuus

Yhdysvalloista saatu sosiaaliturvaetuus katsotaan eläkkeestä saaduksi tuloksi laatikossa 1. Yhdysv altojen ja Alankomaiden välisessä verosopimuksessa verotusoikeus on myönnetty Yhdysvalloille. Oikeuden arvo riippuu sosiaaliturvamaksusta.

› Sosiaaliturvamaksu

Edellisissä kohdissa viitattiin useita kertoja Alankomaiden sosiaaliturvamaksuun. Hollannin tuloveroilmoitus koostuu tuloverosta ja sosiaaliturvamaksuista. Suurin vuosimaksu on 9.455 euroa vuonna 2015.

Yhdysv altain kansalainen on vakuutettu Alankomaissa, jos hän työskentelee tai asuu Alankomaissa. Jos Yhdysv altain kansalainen työskentelee Alankomaiden ulkopuolella, muita sääntöjä voidaan soveltaa.

Yhdysv altojen ja Alankomaiden välinen sosiaaliturvamaksuja koskeva verosopimus selventää, missä maassa henkilö on vakuutettu sosiaaliturvasta.

Lisäksi on mahdollista saada E101/A1-lausunto SVB:ltä tilapäisen komennuksella toiseen maahan tai työskennellessä toisessa yrityksessä. Tämä lausunto tarjoaa jatkuvan suojan "kotimaassa" ja poikkeuksen työmaassa.

Huolellinen hallinta

Kaiken kaikkiaan amerikkalaisten veroilmoitukset Alankomaissa ovat erittäin monimutkaisia, eikä niitä pidä laiminlyödä - varsinkin kun kyseessä ovat eläkkeet. Kaikki amerikkalaiset eivät ole tietoisia siitä.

Yhdysv altain kansalaiset voivat kuitenkin löytää tilanteeseensa parhaiten sopivan verotusjärjestelyn, jos he noudattavat huolellisuutta ja huomiota tai hyvää taloudellista apua.

Suositeltava: