2015 Hollannin palkat nousevat hieman

Sisällysluettelo:

2015 Hollannin palkat nousevat hieman
2015 Hollannin palkat nousevat hieman
Anonim

Alankomaiden kollektiiviset palkat nousivat keskimäärin 1,2 prosenttia vuoden 2015 alussa Alankomaiden tilastokeskuksen (CBS) tekemän tutkimuksen mukaan.

Palkankorotukset sektoreittain

Kaikista toimialoista teollisuudenalalla oli voimakkainta neuvoteltujen palkkojen nousu (1,9 prosenttia) vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa edellisen vuoden aikana voimaan tulleista palkkasopimuksista.

Merkittävää palkankorotusta nähtiin myös vesi- ja jätehuollossa (1,8 prosenttia), varastoinnissa ja kuljetuksissa (1,5 prosenttia) sekä koulutuksessa (1,5 prosenttia).

Hollantilaisten työntekijöiden kollektiivinen palkka on noussut keskimäärin 0,9 prosentista 1,5 prosenttiin vuodesta 2011 lähtien.

Palkat nousevat ennen inflaatiota

Kun otetaan huomioon, että inflaatio oli 0 prosenttia tammi-helmikuussa 2015, reaalipalkkojen nousu tälle ajanjaksolle on 1,2 prosenttia inflaatiota korkeampi.

Työnantajat tuskin huomaavat eroa

CBS:n tutkimus osoittaa, että sopimusperusteiset työvoimakustannukset Alankomaissa – maksut, jotka työnantajien on maksettava kattaakseen työntekijöiden sairauspoissaolot, eläke- ja muut sosiaalirahastot – nousivat vain 0,4 prosenttia vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä.

Tämä minimaalinen työvoimakustannusten nousu merkitsi sitä, että hollantilaiset työnantajat eivät juurikaan tunteneet palkankorotusta, ja se on alhaisin työvoimakustannusten nousu 15 vuoteen.

Pienemmät eläkemaksut, työkyvyttömyys

Vuonna 2006 kollektiiviset palkankorotukset tapahtuivat ennen työnantajien työvoimakustannusten kasvua – ainoa kerta, kun tämä ilmiö on esiintynyt Hollannin lähihistoriassa.

Silloin analyytikot selittivät eron johtuen siitä, että työnantajien oli maksettava vähemmän tietyistä vakuutusmaksuista, kuten työkyvyttömyydestä ja varhaiseläkkeestä. CBS:n mukaan näin on jälleen kerran.

Neuvoteltujen palkankorotusten ja todellisten palkkakustannusten välinen ero on silmiinpistävin v altion sektorilla, jossa viime vuoden palkankorotus (1,4 prosenttia) kumosi eläkkeiden eli todellisten työvoimakustannusten alenemisen. ovat pysyneet ennallaan viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä lähtien.

Suositeltava: