EU-oikeudenkäynnin seurauksena pitkäaikaisen oleskeluluvan maksuja alennettu

EU-oikeudenkäynnin seurauksena pitkäaikaisen oleskeluluvan maksuja alennettu
EU-oikeudenkäynnin seurauksena pitkäaikaisen oleskeluluvan maksuja alennettu
Anonim

EU:n tuomioistuin päätti vielä huhtikuussa, että Alankomaiden hallituksen pitkäaikaisesti oleskelleiden oleskelulupien maksut olivat kohtuuttomia. Äskettäin IND ilmoitti, että tuomion johdosta pitkäaikaisten asukkaiden hallintomaksut alenevat 401 eurosta 130 euroon.

Seuraavien sovellusten hallinnollisia maksuja alennetaan:

Pysyvän säännöllisen oleskeluluvan hakemukset;

Toisessa jäsenv altiossa pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen aseman saaneiden ulkomaalaisten jättämät määräaikaista säännöllistä oleskelulupaa koskevat hakemukset;

Tilapäinen oleskelulupahakemukset perheenjäsenille, jotka tulevat Alankomaihin liittyäkseen kohdissa 2 ja 3 tarkoitettujen pitkään oleskelleiden asukkaiden joukkoon (joko matkustavat heidän seurassaan tai myöhemmin).

Alennettu maksu otetaan käyttöön takautuvasti 26. huhtikuuta 2012 alkaen.

Euroopan direktiivissä 2003/109 säädetään, että jäsenv altio myöntää pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisille, jotka ovat oleskelleet laillisesti ja yhtäjaksoisesti sen alueella viisi vuotta ja jotka täyttävät tietyt ehdot. Direktiivissä säädetään myös, että jäsenv altioiden on myönnettävä oleskelulupa kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat jo saaneet kyseisen aseman toisessa jäsenv altiossa, ja heidän perheenjäsenilleen.

Vaikka missään direktiivin 2003/109 säännöksessä ei nimenomaisesti vahvisteta maksuja, joita jäsenv altiot voivat periä oleskelulupien myöntämisestä, jäsenv altioilla ei ole rajatonta mahdollisuutta asettaa maksuja.

Huhtikuussa tuomioistuin päätti, että jäsenv altio ei voi periä kohtuuttomia ja suhteettomia maksuja oleskelulupien myöntämisestä ja että määrätyt maksut eivät saa olla esteenä EU:n oikeuteen perustuvien oikeuksien käyttämiselle.

Alankomaissa, Turkin kansalaisia lukuun ottamatta, kolmansien maiden kansalaiset, jotka hakevat oleskelulupaa direktiivin 2003/109 mukaisesti, ovat joutuneet maksamaan 188–830 euron maksun. Euroopan komissio piti Alankomaiden lupamaksuja suhteettoman korkeina ja nosti kanteen Alankomaita vastaan, koska se ei ole noudattanut direktiivin mukaisia velvoitteitaan.

Jos olet oikeutettu korvaukseen, saat kirjeen IND:lta, eikä sinun tarvitse pyytää sitä.

Suositeltava: