Hollannin työmarkkinat - Osa 2

Sisällysluettelo:

Hollannin työmarkkinat - Osa 2
Hollannin työmarkkinat - Osa 2
Anonim

Koska monet teistä eivät ole muuttaneet Alankomaihin kotimaanne lakien alaisen ulkomaalaisen sopimuksen perusteella, suoraan hollantilaisen työnantajan palveluksessa oleviin henkilöihin sovellettavat säännöt voivat olla erittäin tärkeitä sinulle.

Hollannin työlaki

Jopa ulkomaalaiset, joiden sopimuksessa nimenomaisesti todetaan, että työsuhteeseen sovelletaan ulkomaalaista lakia, huomaavat, että heihin sovelletaan Alankomaiden työlainsäädännön pakottavia sääntöjä ja/tai Alankomaiden yleistä järjestystä koskevia sitovia jakosääntöjä. kansainvälinen yksityisoikeus.

Tästä syystä sisällytämme yleiskatsauksen tähän lakiin sisältyvistä pääkysymyksistä:

› Koeaika

Koeaika on aina vahvistettava kirjallisesti työsopimuksessasi. Tämän koeajan aikana työntekijät voidaan irtisanoa tai erota välittömästi.

› Ketjusopimukset

Määräaikainen työsopimus päättyy automaattisesti lain mukaan (van rechtswege) sovittuna päättymispäivänä. Yhden työnantajan kanssa on mahdollista tehdä kolme - mutta ei enempää - erillistä peräkkäistä määräaikaista työsopimusta, jos sopimukset yhteensä eivät ylitä lain sallimaa kolmea vuotta.

Jokainen sopimus päättyy lain mukaan. Jos sopimusten välit eivät ylitä kolmea kuukautta tai kaikkien sopimusten yhteiskesto ylittää kolme vuotta, viimeisin työsopimus katsotaan toistaiseksi voimassa olevaksi, vaikka olisi nimenomaisesti mainittu, että se on kiinteä sopimus.

› Työsopimuksen irtisanominen

Alankomaissa on ainutlaatuinen kaksoisirtisanomisjärjestelmä. Jos työnantaja haluaa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen, hänellä on kaksi vaihtoehtoa. Hänen ensimmäinen vaihtoehtonsa on hankkia ennakkohyväksyntä UWV WERKbedrijfiltä ennen irtisanomisilmoituksen toimittamista. Tämän menettelyn tarkoituksena on välttää kohtuuttomia tai sosiaalisesti perusteettomia irtisanomisia.

Vaihtoehtoisesti työnantaja voi milloin tahansa pyytää käräjäoikeuden alapiiriä purkaa työsopimuksen. Purkamispyynnön tulee perustua vakavaan syyyn, esimerkiksi huonoon suoritukseen tai irtisanomiseen.

› Irtisanomisaika

Toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta päättäessään työnantajan on noudatettava tiettyjä enn alta määrättyjä irtisanomisaikoja. Muissa sopimusmuodoissa, kuten määräaikaisessa työsopimuksessa (ns. tilapäissopimus), irtisanominen on/voi olla välitön.

› Erokorvaus

Ei ole olemassa lakisääteisiä erokorvauksia koskevia sääntöjä ja tuomioistuin arvioi korvauksen tarpeellisuuden kussakin yksittäistapauksessa luultavasti tarkoituksella epämääräisen "kohtuullisuusstandardin" perusteella. Erokorvaus voidaan myöntää joko kertakorvauksena tai jaksoittain maksettavana lisänä työttömyyspäivärahaan tai pienempään palkkaan seuraavassa työssä.

Ulkomaalaiset lämpötilat

Syyskuussa 2005 päätettiin, että kaikilla Alankomaissa työskentelevillä ulkomaalaisilla työntekijöillä tulee olla oikeus samoihin perustyöehtoihin kuin heidän hollantilaisilla kollegoillaan.

Työmarkkinoiden suojelu

Haet työ- tai oleskelulupaa niin sanottuina korkeasti koulutettuna maahanmuuttajana, varo Alankomaiden työmarkkinoiden tiukkaa oikeussuojaa, mikä vaikeuttaa EU:n/ETA:n/Sveitsin ulkopuolisten maiden kansalaisten saamista sellainen lupa.

EU:n kansalaisiin (lukuun ottamatta EU-kansalaisia Romaniasta ja Bulgariasta) sekä ETA:n ja Sveitsin kansalaisiin sovelletaan vapaata liikkuvuutta työvapauslain (Wet Arbeid Vreemdelingen tai WAV) mukaisesti.

Tämä tarkoittaa, että Alankomaiden työnantajien tulee hakea työpaikkaa hakeessaan Alankomaiden työmarkkinoiden lisäksi koko EU:n/ETA:n työmarkkinat, ennen kuin he yrittävät työllistää jonkun näiden markkinoiden ulkopuolelta.

Jos olet tietyn kielen äidinkielenään puhuva, se ei enää automaattisesti oikeuta sinua, jos Alankomaiden viranomaiset ovat sitä mieltä, että mahdollisen työnantajasi pitäisi löytää hollantilainen / EU / ETA / sveitsiläinen työntekijä, joka osaa myös puhua kielesi.

Huomaa myös, että valinnan edessä työnantaja, joka hakee työlupaasi, saattaa hyvinkin valita sinun sijasi työntekijän, joka ei tarvitse työlupaa (jos tarvitset sitä) - koska hakuprosessi on kallis ja aikaa vievä. Tämä on epäilemättä epäreilua – kuitenkin asia, joka sinun tulee realistisesti ottaa huomioon.

Onneksi uudet määräykset, joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa ja lyhentää tätä menettelyä, onnistuvat tasoittamaan tämän pelikentän näkökohdan.

Palkat Hollannissa

Alankomaissa palkat ovat aina oikeassa suhteessa yleisiin elinkustannuksiin, ja palkkataso saavutetaan yleensä vain erittäin ylemmillä johtotasoilla. Huomaat kuitenkin, että nettopalkat ovat itse asiassa vertailukelpoisia, koska useimmat kulut ja jotkut korvaukset ovat verovapaita.

Kansalaisten palvelunumero

Jokaisella laillisesti työllistyneellä on verotusta varten "sosiaali-vero"-numero - kansalaispalvelunumero (burgerservicenummer). Ilman tätä numeroa työnantajasi ei voi maksaa palkkaasi kunnolla verotuksellisesti tai hyvittää maksujasi etuusi. 1. tammikuuta 2006 alkaen myös ulkomaalaisten perheenjäsenten on hankittava kansalaispalvelunumero.

Tämä on toinen osa The Dutch Employment Market -artikkelista, jonka on kirjoittanut XPat Journalin päätoimittaja Stephanie Dijkstra. Katso nykyinen numero tai tilaa täältä.

Edellinen sarjassa

Hollannin työmarkkinat - Osa 1 (Alat, hollannin kieli, Naiset työvoimassa)

Suositeltava: