Strategisen johtamisen professori

Sisällysluettelo:

Strategisen johtamisen professori
Strategisen johtamisen professori
Anonim

Tutkimuksen os alta puheenjohtaja jatkaa tutkimusohjelmaa, joka on yhdenmukainen

LIRS-ohjelma ja strategisen johtamisen osaston tutkimuslinja (kuten kohdassa 2.3.1 mainittiin), joka täydentää olemassa olevia avoimen innovaation ja digitaalisen koulutuksen oppituolia. Puheenjohtajan tulee vahvistaa näitä käynnissä olevia tutkimuslinjoja ja olla valmis toimimaan mentorina nykyiselle henkilökunnalle tavoitteenaan parantaa tutkimuksen laatua ja määrää. Puheenjohtajan tulee myös kehittää uusia tutkimuslinjoja, jotka voisivat johtaa tohtorintutkintoon tai post doc -tutkimukseen.

Puolalla on rikas verkosto korkeakouluissa ja teollisuudessa. Ottaen huomioon arvostuksen tärkeyden OU:lle, odotamme myös puheenjohtajan osallistuvan julkiseen keskusteluun/keskusteluun omalla asiantuntemuksellaan. Puheenjohtajasta on tarkoitus tulla strategisen johtamisen osaston päällikkö. Puheenjohtajalla on rooli työtaakan jakamisessa osaston henkilökunnan kesken. Puheenjohtajalla on myös tärkeä rooli laitoksen tutkimus- ja opetusprofiilin muovaamisessa OU:n ja johtamistieteellisen tiedekunnan asettamien strategisten tavoitteiden mukaisesti. Puheenjohtaja toimii myös nuoremman henkilöstön mentorina. Ottaen huomioon, että puheenjohtajasta on tarkoitus tulla osaston päällikkö, OU:n johdon tiedekunta pyrkii luomaan Strategisen johtamisen johtajan 0,8-1,0 FTE:lle. Opetuksen os alta johtaja osallistuu opetussuunnitelmien kehittämiseen ja toimittamiseen strategisen johtamisen, innovaatioiden ja yrittäjyyden alalla, jota voitaisiin tarjota BSc- ja MSc-ohjelmien, tiedekuntien välisten maisteriohjelmien (esim.g. MSc He alth Sciences), tohtoriohjelma ja kaupalliset ohjelmat.

Vaatimukset:

Puheen strategisella johdolla on seuraavat ominaisuudet:

  • Erinomainen tutkimusprofiili ja vahva kokemus strategisen johtamisen alalla, tai tarkemmin kestävään kehitykseen ja/tai innovaatioihin keskittynyt, kuten tohtorintutkinto, tieteelliset ja käytännön julkaisut kansainvälisesti arvostetuissa aikakauslehdissä osoittavat.
  • Kansainvälinen akateeminen tunnustus strategian, innovaation tai kestävän kehityksen aloilla tehdystä työstä, josta on osoituksena kutsutut puheet/luennot, temaattisten kappaleiden järjestäminen asiaankuuluvissa konferensseissa, konferenssien yhteisjärjestelyt, (erikoisnumeroiden) toimittaminen of) asiaankuuluvat aikakauslehdet, aihetta koskevien kirjojen toimitukset, kuuleminen arvostelijana korkeakouluille ja hallituksille.
  • Todistettu kyky ottaa tutkimusjohtajan rooli, mukaan lukien tohtoriopiskelijoiden ohjaus, nuoremman tutkijan mentorointi ja yleisesti ottaen johtava rooli tutkimusympäristön ja maineen parantamisessa.
  • Todistettu kyky olla yhteydessä asiaankuuluviin toimialoihin ja muihin sidosryhmiin tieteellisen tiedon levittämiseksi (arvostaminen) ja verkostojen edistämiseksi.
  • Kokemusta ulkopuolisten tutkimusvarojen hankinnasta ja tuloksena olevien tutkimusprojektien johtamisesta/toteuttamisesta.
  • Pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus opetuksen ja koulutuksen innovaatioiden sisällöstä ja johtamisesta.
  • Kokemusta korkeakoulujen johtamisesta (esim. opetussuunnitelmien, osastojen, suurprojektien johtamisesta)
  • Johtamis- ja johtamiskokemus sekä tiedemaailmasta että käytännöstä hankittu, kokemus tohtori-opiskelijoiden, post doc -tutkijoiden sekä diplomityön opiskelijoiden ohjaamisesta kohti korkealaatuisia lopputuloksia.
  • Laaja kiinnostus sekä tieteelliseen että käytännön kehitykseen strategian, innovaation tai kestävän kehityksen alalla
  • Koska strategisen johtamisen johtajan on tarkoitus ottaa myös osastonjohtajan rooli, kokemus akateemisesta johtajuudesta on erittäin toivottavaa.

Palkkaedut:

Palkka määräytyy Hollannin yliopistojen työehtosopimuksen liitteen A palkkataulukon H2 mukaisesti ja on min. 6 099 €,=ja max. 8 881 €,=kuukaudessa aloittamisen yhteydessä, kun kyseessä on täysi työllisyys. Open Universiteit tarjoaa hyviä toissijaisia etuja, kuten koulutusta, liikkuvuutta, osa-aikatyötä ja palkallista vanhempainlomaa.

Ehdokas sijoittuu avoimen yliopiston kampukselle Heerlenissä johtamistieteellisessä tiedekunnassa.

Työajat:

30.4 - 38 tuntia viikossa

Osoite:

Postibussi 2960

Suosittu aihe