PhD-tutkija: Synteettiset solut ja kestävyys: filosofinen arvio

Sisällysluettelo:

PhD-tutkija: Synteettiset solut ja kestävyys: filosofinen arvio
PhD-tutkija: Synteettiset solut ja kestävyys: filosofinen arvio
Anonim

Tausta

Nykyisten kohtaamiemme haasteiden vuoksi (esim. ilmastonmuutos, massasukupuutto ja ekologiset häiriöt) meidän on kehitettävä uusia teknologioita, jotka ovat luonnonmukaisia ja kestäviä sekä ekologisesta että yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Alha alta ylöspäin suuntautuva synteettinen biologia on nouseva tutkimusala, jonka tavoitteena on ymmärtää solujen toimintaa rekonstruoimalla molekyyliprosessejaan ja integroimalla ne lopulta synteettiseen soluun. Saatu tietämys mahdollistaa uusien soluprosessien matkimiseen perustuvien teknologioiden kehittämisen. Siksi tämä tohtoriprojekti on keino varmistaa, että synteettinen solututkimus voi edistää kestävien biotekniikoiden kehitystä.

PhD-projekti on osa BASYC-projektia ("Building a synthetic cell"), Alankomaiden kansallista tutkimusohjelmaa, jota rahoitetaan OCW/NWO:n Gravitation-apurahalla. BaSyC ehdottaa synteettisen solun rakentamista alha alta ylöspäin soluelämän monimutkaisen toiminnan selvittämiseksi. Samalla tämä pyrkimys herättää kiehtovia filosofisia kysymyksiä. Tämä PhD-projekti tutkii, kuinka BaSyC edistää tulevaisuuden teknologioita, jotka edistävät kestävyyttä ja yhteiskunnallista tasa-arvoa. BaSyC:n tulevaisuuden paneelin suositusten perusteella, ja tuloksena on kannanotto”Yhteiskunta ja synteettiset solut”, projektissa on kolme tavoitetta:

1. Varmista, että synteettinen solu edistää kestävän kehityksen muutosta

Synteettinen solu voi edistää sellaisten teknologioiden kehittämistä, jotka ovat kestäviä ja bioyhteensopivia pikemminkin kuin häiritseviä, edellyttäen, että tämäntyyppinen tutkimus tulee osaksi laajempaa siirtymää, joka sisältää myös kulttuuriset, poliittiset ja normatiiviset ulottuvuudet, ts., tekniikka, jota ohjaa kunnioitus luontoa kohtaan.

2. Järjestä yhteiskunnallinen osallistuminen synteettisten solujen tutkimukseen

Yleisen luottamuksen luominen, palauttaminen ja säilyttäminen tieteeseen edellyttää kansalaisyhteiskunnan aitoa ja vilpitöntä osallistumista tieteelliseen tutkimukseen siten, että sillä voi olla merkittäviä seurauksia tutkimuksen ja yhteiskunnan tulevaan kehitykseen. Sen varmistamiseksi, että synteettisistä solutekniikoista tulee kestäviä eikä häiritseviä, tarvitaan kattavaa ja osallistavaa pohdintaprosessia, joka on avoin yleisölle ja herkkä odotuksille ja huolenaiheille.

3. Perustaa foorumi tutkijoiden ja yhteiskunnan sidosryhmien väliselle vuorovaikutukselle

Järjestä muodollisen ja epävirallisen viestinnän foorumi, johon tutkijat ja yhteiskunnalliset sidosryhmät voivat osallistua tutkimusprosessin alusta alkaen. Tapaamisia yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa tulisi järjestää olennaisista aiheista hankkeen eri vaiheissa ja ne tulisi suunnitella välipaikoiksi: välitiloihin, joissa erilaiset merkitykset, intressit ja yhteiskunnalliset arvot kohtaavat ja selitetään.

PhD-projekti on Delftin teknillisen yliopiston Kavli-instituutin (prof. Dr. Marileen Dogterom) ja Rotterdamin Erasmus-yliopiston Erasmus-filosofian koulun (prof. Dr. Hub Zwart) yhteistyö. Tohtoritutkija nimitetään TU Delftissä ja väitöstilaisuus EUR.

Tehtävät:

 • Arvioi synteettisten solujen tutkimusta tiedefilosofian ja teknologiafilosofian näkökulmasta biomimikrian, kestävyyden ja avoimen tieteen k altaisten käsitteiden pohj alta.
 • Järjestä tieteellisistä ja yhteiskunnallisista asiantuntijoista koostuva paneeli pohtimaan, kuinka varmistetaan, että synteettinen solu edistää kestävää kehitystä
 • Esittele tuloksia akateemisissa konferensseissa ja julkisissa kokouksissa
 • Julkaise tuloksia akateemisissa julkaisuissa
 • Osallistu yhteiskunnallisiin keskusteluihin
 • Kirjoita opinnäytetyö.

Vaatimukset:

Hakijalla on filosofian maisterin tutkinto, mieluiten yhdistettynä poikkitieteelliseen taustaan

 • On kiinnostunut tieteidenvälisestä yhteistyöstä ja metodologisista innovaatioista sekä tieteen tuomisesta lähemmäs yhteiskuntaa;
 • Hänellä on erinomainen englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito;
 • On tiimipelaaja asenne tutkimusyhteistyöhön;
 • On valmis osallistumaan koulutustoimintaan (10 %)
 • Yhdistää käsitteelliset vahvuudet projektitoimintojen esittämiseen, suunnitteluun, organisointiin ja seurantaan liittyviin taitoihin.

Palkkaedut:

Tarjoamme jatko-opiskelijaksi 1,5 vuoden ajan, jota jatketaan toisella 2,5 vuoden jaksolla, jos ehdokas suoriutuu hyvin. Palkkaus on Alankomaiden yliopistojen työehtosopimuksen (CAO NU) asettamien tohtorintutkintojen asteikkojen mukainen, ja se vaihtelee ensimmäisen vuoden 2 541 eurosta 3 247 euroon kuukaudessa neljäntenä vuonna (bruttosummat, jos kokopäivätyö). Hakijoilla olisi oltava oikeus työskennellä Alankomaissa sopimuksen voimassaoloaikana. Kokoaikaiseksi katsotaan 38 tuntia viikossa. Aloituspäivä: mahdollisimman pian.

Työajat:

38 tuntia viikossa

Osoite:

Mekelweg 2

Suosittu aihe