PhD ihmiskeskeisestä tekoälyyhteistyöstä työssä

Sisällysluettelo:

PhD ihmiskeskeisestä tekoälyyhteistyöstä työssä
PhD ihmiskeskeisestä tekoälyyhteistyöstä työssä
Anonim

Oletko kiinnostunut tutkimaan, kuinka ihmiset ja tekoäly voivat saavuttaa optimaalisen yhteistyön työpaikalla ja samalla taata työntekijöiden hyvinvoinnin? Ymmärtääksesi milloin ja miksi käyttäjät (eivät) halua ja/tai (eivät) pysty ottamaan käyttöön näitä järjestelmiä työrutiineihinsa?

Liity kansainväliseen ja monitieteiseen tiimiimme tutkimaan ihmisen ja tekoälyn yhteistyön tulevaisuutta.

Projekti

Tekoäly muuttaa työskentelytapojamme monissa organisaatioissa ja eri toimialoilla. Tekoäly- tai robottijärjestelmiä on otettu käyttöön työntekijöiden auttamiseksi, työmäärän vähentämiseksi tai tehokkuuden lisäämiseksi. Kun heidän kykynsä paranevat jatkuvasti, ihmisten ja robottijärjestelmien välinen yhteistyö yleistyy ja tulee toisistaan riippuvaisemmaksi. Tämä asettaa työntekijöille myös uusia vaatimuksia, jotka on otettava huomioon näiden järjestelmien toteutuksessa ja suunnittelussa.

Työpaikkainnovaatiot puoltavat sosiaalisen ja teknisen järjestelmän yhteistä optimointia optimaalisten organisaatiotulosten saavuttamiseksi. EU-rahoitteisen HORIZON Europe -projektin Smarthandle tavoitteena on kehittää työntekijäkeskeinen suunnittelukehys tekoälyn tuotantojärjestelmille.

Tämä PhD-projekti keskittyy tutkimaan: (1) kuinka nämä uudet työpaikat vaikuttavat vallitseviin työn vaatimuksiin ja resursseihin, (2) kuinka järjestelmän ominaisuudet vaikuttavat työntekijään ja (3) kuinka sopivuus työntekijöiden ja järjestelmää voidaan parantaa.

Roolisi tässä projektissa

Tämän projektin aikana:

 • kehitä hankeehdotusta edelleen akateemisen kirjallisuuden pohj alta ja yhteistyössä smarthandle-konsortion tiede- ja teollisuuskumppaneiden kanssa
 • suunnittele ja suorita kokeita ja/tai kvantitatiivisia/laadullisia (kenttä)tutkimuksia
 • analysoi tilastollisesti kokeista ja/tai kvantitatiivisista/laadullisista kenttätutkimuksista saatuja tietoja ja raportoi tuloksista
 • ilmoita tutkimuksesi käytännön seurauksista tietyille sidosryhmille/suurelle yleisölle
 • esittele tutkimuksesi tuloksia (kansainvälisissä) tieteellisissä konferensseissa
 • tehdä tutkimusta yhdessä yhteistyökumppaniemme yliopistossa ulkomailla
 • julkaise artikkeleita kansainvälisesti tunnetuissa akateemisissa julkaisuissa

Teollisuustekniikan korkeakoulu on yksi Euroopan vanhimmista IE-kouluista, jolla on vahva läsnäolo kansainvälisessä tutkimus- ja koulutusyhteisössä sekä laaja verkosto teolliset kumppanit. Operaation Management ja Operations Research ovat IE-ohjelman ytimenä. Toiminnanhallinnan ja logistiikan sekä innovaatiojohtamisen jatko-ohjelmat (MSc ja PhD) houkuttelevat huipputason opiskelijoita ympäri maailmaa. Tutkijat osallistuvat teolliseen toimintaan muun muassa European Supply Chain Forumin jäsenten kanssa.

Human Performance Management (HPM) TU/e:ssä kehittää tieteellistä tietoa ja testaa teorioita, jotka paljastavat ja selittävät (psykologisia) prosesseja, jotka edistävät suorituskykyä organisaatiossa, ryhmässä ja yksilössä taso. Tutkimalla "ihmistekijää" toiminta- ja innovaatioprosesseissa HPM pyrkii varmistamaan, että työntekijät voivat auttaa organisaatiostrategioiden toteuttamisessa mahdollisimman palkitsevalla ja tehokkaalla tavalla.

Vaatimukset:

 • Äskettäin suoritettu (tai olla lähellä valmistumista) maisterin tutkinto työ- ja organisaatiopsykologiasta, johtamistieteestä, kognitiivisesta tieteestä, teollisuustekniikasta, kasvatustieteestä tai vastaavista aloista.
 • Näytettävä kokemus kokeellisesta ja/tai kvantitatiivisesta/laadullisesta tutkimuksesta, mukaan lukien tieto ja todistettavissa oleva kokemus tilastollisten analyysitekniikoiden soveltamisesta (moderni tekniikka).
 • Ilmoitusta kiinnostavista aiheista, kuten ihmisen ja robotin yhteistyöstä ja/tai robotin (AI) toteutuksesta ja teknologioiden omaksumisesta työpaikalla, arvostetaan.
 • Hyvät organisointitaidot ja oma-aloitteinen työskentely.
 • Erinomainen englannin kielen hallinta sekä hyvät viestintä- ja kirjoitustaidot. Huomaa, että hollannin kieltä ei vaadita.

Palkkaedut:

 • Merkittävä työ dynaamisessa ja kunnianhimoisessa yliopistossa, jossa on mahdollisuus esitellä työtäsi kansainvälisissä konferensseissa.
 • Kokopäivätyö neljäksi vuodeksi, väliarviointi (go/no-go) yhdeksän kuukauden jälkeen.
 • Kehittääksesi opetustaitojasi käytät 15 % työstäsi opetustehtäviin.
 • Tukeaksesi sinua tohtorintutkinnon aikana ja valmistaaksesi sinua loppuuraasi varten teet koulutus- ja ohjaussuunnitelman ja sinulla on ilmainen pääsy tohtoriopiskelijoiden henkilökohtaiseen kehitysohjelmaan (PROOF-ohjelma).
 • Bruttokuukausipalkka ja -etuudet (kuten eläkejärjestelmä, raskaus- ja äitiysloma, osittain palkallinen vanhempainloma) Alankomaiden yliopistojen työehtosopimuksen mukaisesti.
 • Lisäksi vuosilomaraha 8 % vuosipalkasta sekä vuoden lopussa 8,3 % vuosipalkasta.
 • Jos tulet ulkomailta ja noudatat tiettyjä ehtoja, voit käyttää niin sanottua '30 %:n etua', jonka avulla et maksa veroa 30 %:sta palkastasi.
 • Laaja paketti luontoisetuja, mukaan lukien erinomainen tekninen infrastruktuuri, muuttokulut ja säästöohjelmat.
 • Perheystävällisiä aloitteita on olemassa, kuten kansainvälinen puoliso-ohjelma ja erinomaiset lasten päivähoito- ja liikuntatilat kampuksella.

Työajat:

38 tuntia viikossa

Osoite:

De Rondom 70

Suositeltava: