Postdoc Economics of Water Resources

Sisällysluettelo:

Postdoc Economics of Water Resources
Postdoc Economics of Water Resources
Anonim

Tämän EU-hankkeen yleistavoitteena on arvioida Euroopan vesipolitiikan kestävyyttä suhteessa vesi-energia-elintarvike-ekosysteemien yhteyteen. Tämän tavoitteen puitteissa postdoc keskittyy yhdistämään nexus-näkökulma vesihuollon poliittisten instrumenttien, kuten hinnoittelupolitiikan ja vesimarkkinoiden, suunnitteluun. Tämä integrointi tehdään sekä teoreettisesti että empiirisesti. Teoriaosuus perustuu vesitalousmallien suunnitteluun ja jalostukseen. Empiirisessä osassa testataan malliennusteita useissa Euroopan vesihuollon tapaustutkimuksissa ja tutkitaan, kuinka vesihuollon vaikutukset voidaan muuntaa tehokkaiksi vesihallinnon järjestelyiksi. Tutkimuksen tekee postdoc tiiviissä yhteistyössä Tilataloustieteen laitoksen sekä Ympäristötutkimuksen instituutin ekonomistien ja hallintotutkijoiden kanssa. Nimitys kestää 2,5 vuotta, sisältäen rajoitetut opetustehtävät (noin 20 %), ja sen arvioitu alkamispäivä on tammikuussa 2023.

Vaatimukset:

  • Ph. D. ympäristö- tai maataloustaloudessa tai vastaavalla alalla;
  • Kokemusta monitieteisissä projekteissa toimimisesta;
  • Erinomainen kirjallinen ja suullinen viestintätaito (hollannin kielen taito on plussaa);
  • Ihannetapauksessa ehdokas tuntee EU:n vesipolitiikan ja sen täytäntöönpanon.

Palkkaedut:

Haastava työpaikka yhteiskunnallisesti mukana olevassa organisaatiossa. Kokopäiväpalkka on vähintään 2 960 € bruttokuukausipalkka (asteikko 10)

ja enintään 4 670 € (asteikko 10) koulutuksestasi ja kokemuksestasi riippuen. Työprofiili: perustuu yliopiston työnjärjestykseen ja on avoinna vähintään 0,8 FTE.

Alkuperäinen työsopimus on voimassa 2 vuotta. Lisäksi Vrije Universiteit Amsterdam tarjoaa erinomaisia luontoisetuja ja erilaisia järjestelmiä ja säännöksiä hyvän työn ja yksityiselämän tasapainon edistämiseksi, kuten:

enintään 41 päivää kokoaikatyöskentelyyn perustuvaa vuosilomaa, 8 % lomaraha ja 8,3 % loppuvuoden bonus, kiinteä eläkejärjestelmä (ABP), työmatkakulujen maksu

Työajat:

30,4 tuntia viikossa

Osoite:

De Boelelaan 1105

Suositeltava: