PhD Asema: Työntekijöiden hyvinvointi digitaalisissa työympäristöissä (kokopäiväinen, 4 vuotta)

Sisällysluettelo:

PhD Asema: Työntekijöiden hyvinvointi digitaalisissa työympäristöissä (kokopäiväinen, 4 vuotta)
PhD Asema: Työntekijöiden hyvinvointi digitaalisissa työympäristöissä (kokopäiväinen, 4 vuotta)
Anonim

Viime vuosikymmenen aikana on nähty verkossa tarjottujen ja suoritettujen tilattavien työpaikkojen määrä jyrkästi, tehtävän mukaan maksetuissa digitaalisissa työympäristöissä, kuten Clickworker ja Amazon Mechanical Turk. Tätä nopeasti kasvavaa, suurelta osin näkymätöntä alustatalouden osaa on kutsuttu nimellä mikrotyö (Gray & Suri, 2019). Mikrotyö häiritsee perinteistä käsitystämme työstä. Toisin kuin muut työjärjestelyt, mikrotyö on täysin digitaalisten alustojen välittämää ja sille on ominaista lyhytaikaiset toimeksiannot tai”keikat.”Vaikka tämä uusi työjärjestely luo uusia mahdollisuuksia, se voi tuoda mukanaan myös uusia sosiaalisia haasteita. Tutkimus mikrotyön vaikutuksista työntekijöihin on kuitenkin rajallista. Monet peruskysymykset jäävät vastaamatta. Siksi on kiireesti tutkittava, kuka, miten ja millä seurauksilla mikrotyötä tehdään Euroopassa.

Tämän tohtoriprojektin päätavoitteena on tutkia mikrotyöntekijöiden työoloja ja niiden yhteyttä hyvinvointiin lyhyellä aikavälillä päivittäisen meijerimenetelmän avulla. Mikrotyöntekijät kokevat todennäköisesti yksilön sisäisiä vaihteluita työoloissaan ja hyvinvoinnissaan työpäivien aikana riippuen heidän suorittamiensa työtehtävien monimuotoisuudesta ja tyypistä. Tätä tarkoitusta varten kehität ja validoit instrumentteja mikrotyöolosuhteiden mittaamiseen (esim. algoritminen hallinta) ja suorittaa kaksi viiden päivän päiväkirjakyselyä (Bolger, et al., 2003; Ohly, et al., 2010). Tässä projektissa analysoit tietoja edistyneillä tilastotekniikoilla (esim.esim. monitasoinen hakukonemarkkinointi).

Tarkemmin sanottuna tämän PhD-projektin tavoitteena on:

  • Kehitä ja validoi "Mikrotyön työolot" -asteikko;
  • Tutki mikrotyöhön liittyviä työolojen ja hyvinvoinnin päivittäisiä vaihteluita;
  • Tutki mikrotyön vaikutusta muiden (esim. lähisukulaisen tai kumppanin) arvioimaan sosiaaliseen hyvinvointiin.

Tämä PhD-projekti on osa suurempaa, ERC:n rahoittamaa projektia nimeltä GHOSTWORK. Lisätietoja:

Vaatimukset:

Etsimme tohtorikandidaattia, joka:

  • Suorittanut (tutkimus)maisterin tutkinnon yhteiskuntatieteissä (esim. organisaatiopsykologia, henkilöstö- ja johtamisopinnot, viestintätiede, sosiologia);
  • On hyvä akateeminen kokemus (eli arvosanat);
  • on innostunut oppimisesta tai hänellä on kokemusta rakenneyhtälömallinnuksen ja/tai monitasomallinnuksen käytöstä;
  • Hänellä on erinomaiset englannin kielen puhe- ja kirjoitustaidot;
  • Tykkään työskennellä tutkimusryhmässä ja olla osa sitä;
  • Olisi saatavilla ja halukas aloittamaan tohtoriprojektin marras-joulukuussa 2022.

Palkkaedut:

Kansainvälisesti suuntautunut ja monipuolinen työ innokkaassa tiimissä hyvillä työoloilla hollantilaisten yliopistojen työehtosopimuksen (CAO NU) mukaisesti.

Paikka on 0, 8-1, 0 FTE. Tohtorintutkinnon suorittajana aloitat palkalla 2,541 € brutto kuukaudessa kokopäiväisesti CAO-NU:n asteikon P mukaisesti. Asteikon P enimmäispalkka on 3,247. Lisäksi tarjoamme 8 % lomarahaa, 8,3 % loppuvuoden palkkaa ja erittäin runsaan palkallisen lomaohjelman. Lisäksi EUR on sidoksissa ABP:hen eläketurvaa varten, ja tarjoamme osittain palkallista vanhempainlomaa, täysin palkattua pidennettyä synnytysvapaata kumppaneille, henkilökohtaisen urabudjetin, työn ja perhe-elämän tasapainovalmentajia, alennettua kollektiivista sairausvakuutusta ja paljon muuta. Työntekijänä voit käyttää myös EUR-tiloja, kuten yliopiston kirjastoa ja saada alennusta Erasmus-urheilukeskuksen tilauksista.

Erasmus-yliopisto Rotterdam pyrkii olemaan tasapuolinen ja osallistava yhteisö. Vaadimme avointa kulttuuria, jossa jokaista tuetaan täyttämään potentiaalinsa. Näemme menestymisemme perustana lahjakkuuksien osallisuutta ja arvostettuna tuloksena näkemysten ja ihmisten monimuotoisuutta. EUR tarjoaa tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille työntekijöille ja hakijoille sukupuoli-identiteetistä tai ilmaisusta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, etnisestä taustasta, iästä, hermosolujen monimuotoisuudesta, toimintavammasta, kansalaisuudesta tai muusta ainutlaatuisuudesta riippumatta. Toivotamme sinut tervetulleeksi yhteisöömme.

Työajat:

32 - 40 tuntia viikossa

Osoite:

Burgemeester Oudlaan 50

Suositeltava: